Vereniging

Jaap Rebel clubkampioen Tête á Tête

Dinsdag werd voor de tweede keer het clubkampioenschap Tête á Tête afgewerkt. In de ochtenduren werden drie ronden voorgeloot afgewerkt. Hierbij wist geen van de 22 spelers alle partijen te winnen.
Na de luncht volgden nog eens drie partijen, waarbij de spelers in poules werden ingedeeld aan de hand van de resultaten van de ochtend-ronden.

’s Morgens was het weer uitstekend om te boulen, maar na de middag speelde de zon een stevige rol. Het werd behoorlijk warm, wat gevolgen had voor de concentratie van menig speler.

Na het optellen van alle uitslagen bleek dat Jaap Rebel met vijf gewonnen partijen en een saldo van +31 zich komend jaar clubkampioen Tête á Tête mag noemen.

Clubkampioen Jaap Rebel met de hoofdprijs.
190618-Uitslag-Tete-a-tete

Foto’s Paastoernooi

dav
dig
dav
dav
dav
dig
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Mooie opening van de baan

De opening van de nieuwe baan afgelopen zaterdag was een echte mijlpaal voor de club, die door veruit de meeste leden werd bezocht.

De dagen ervoor was een groot aantal leden al in de weer geweest om alles spik-en-span te maken. We noemen de verlichting, de banken, de scoreborden, plantenbakken met bloeiende planten en boompjes, de materiaalberging en het bord bij de ingang. Ook het afbreken van de dugout, die vele jaren goede diensten heeft bewezen aan jong (niet goed) en oud (wel goed), was in korte tijd geklaard. En dat alles onder de bezielende leiding en toeziend oog van John Scheffer, die uitgroeide tot een echte “bouwpastor”.
Vrijdags werd de hele baan en bijbehoren geveegd en geboend en werden de laatste plantjes gepoot. De terrasstoelen bleken grotendeels kapot te zijn gegaan, zodat last minute nog nieuwe stoelen aangesleept moesten worden.
De arrangementen in het clubhuis werden ondertussen door de clubhuiscommissie, in samenwerking met leden van de tennis, ter hand genomen, zodat uiteindelijk alles op tijd klaar stond.

Zaterdags waren niet alleen de leden in groten getale aanwezig (43 van de 52!!!), maar ook veel van de genodigden, leden van de tennis en de skiclub, leden van de dorpsverenigingen en andere belangstellenden gaven acte de présence.
Om 14.00 uur opende voorzitter Evert Onink de festiviteiten en gaf daarna meteen het woord aan wethouder Wiemer Haagsma. Deze gaf een kort overzicht van de procedure die geleid had tot het creëren van deze baan. Hij gaf de nodige complimenten, en sloot positief af met de vraag, waar we nu nog behoefte aan hadden. Deze gelegenheid liet Evert niet voorbijgaan: een overdekte baan voor de wintermaanden. Een definitieve toezegging bleef echter uit.

Na een speech van voorzitter Bert Prins van ATC Emerlwerth en van Evert (met dank aan de sponsoren en veel complimenten aan iedereen die meegewerkt had, en een extra compliment + bloemen aan John Scheffer voor zijn enorme inspanningen) werd de baan officieel geopend. De wethouder bracht een toost uit, Johan Visser ontstak vuurwerk (zonder vergunning maar wel een uitstekend initiatief), en de wethouder gooide het eerste but uit, en daarna, samen met Evert, een setje boules.

Vervolgens werd een mini-toernooi gespeeld. Twee partijen melée, met 45 deelnemers. Uiteindelijke winnaar werd Jannie Stam (twee gewonnen + 22). Bij de afsluiting gaf Evert als dank voor 17 jaar gastvrijheid een wedstrijdbal aan Korfbalvereniging Emmeloord, die namens KVE door Jantje Barelds in ontvangst genomen werd.

Al met al een drukke en gezellige dag, mede door het mooie weer en de grote opkomst van de leden.

Klik op de foto voor de complete foto-serie.

Ledenvergadering en Snerttoernooi

De vereniging heeft dinsdag haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden, gevolgd door het Snerttoernooi.
Hieronder de highlights.

Na de opening vraagt de voorzitter eerst een ogenblik stilte om de overledenen (Nic Zwaan, Dirk Kogelman, Jans Seubers en Ina Lobosco) te gedenken.
Vervolgens wordt de ziekenboeg besproken (Mary en Alie).
Daarna wordt John Scheffer bedankt (met applaus) voor het vele werk dat hij in de afgelopen dagen heeft verricht om de verlichting op de nieuwe baan te krijgen tijdens de aanleg, zodat we niet achteraf moeilijk hoeven te doen.

Notulen
De notulen van beide ledenvergaderingen van 2018 worden zonder opmerkingen aangenomen.
Het Jaarverslag wordt door secretaris Minke in dichtvorm voorgelezen. Geen opmerkingen, maar wel complimenten voor de leuke wijze van voordracht.

Financiën
Het financieel jaarslag wordt door penningmeester Ans besproken, en na enkele vragen akkoord bevonden. Ook de begroting is akkoord.
De contributieverhoging met € 25,- was in november 2018 al aangenomen, maar is nu nogmaals bekrachtigd.
Henk W. en Henk K. hebben de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt bij acclamatie decharge verleend.

Bestuursverkiezing
Ans is aftredend en wordt herkozen. John S. wordt als wedstrijdsecretaris in het bestuur opgenomen.
Jannie heeft jarenlang het Lief en Leed van de vereniging behartigd. Verjaardagskaarten naar alle leden, een bloemetje of fruitmand naar langdurig zieken. Nu stopt zij. De voorzitter roemt haar langdurige inzet over een reeks van jaren en beloont dit met … een bloemetje.
Haar opvolgster meldt zich spontaan tijdens de vergadering: Coby Bruggeman.

Instellen commissies
Het bestuur ziet in de komende jaren een groot aantal nieuwe verantwoordelijkheden en activiteiten opdoemen, die het bestuur niet alleen kan afhandelen. Daarom wordt voorgesteld enkele commissies in het leven te roepen.
Voorwaarden: een lid mag in maximaal twee commissies zitting hebben, en voorzitter te zijn van maximaal één commissie. Beleidsmatige zaken worden aan het bestuur voorgelegd en activiteiten met financiele consequenties worden eerst met de penningmeester besproken.
De commissie zijn:

  • Commissie Clubhuis
  • Commissie Accommodatie
  • Commissie Activiteiten
  • Commissie Sponsoring
  • Commissie Communicatie

Zie voor de leden van deze commissies de pagina Bestuur.
De voorzitter benadrukt dat de commissieleden niet alles zelf kunnen en zullen doen, maar er zijn om dingen te bedenken en te regelen. Ze zullen veel handjes nodig hebben om alles uit te voeren. De voorzitter roept iedereen op om zich te melden voor ondersteunend werk.

Activiteiten
Ook dit jaar staan er weer activiteiten op de agenda. Veel bestaande activiteiten, maar ook nieuwe, zoals twee Eurotoernooien en ons eerste NJBB-toernooi.
Kijk voor alle activiteiten op de agenda.

Vervolgens krijgt de top-3 van de Zomeravondcompetitie een cadeaubon, terwijl de kampioen, Rien Karman, de wisselbeker mee naar huis mag nemen.
De uitslag was:
1 Rien Karman
2 John Scheffer
3 Henk Wiersma

Rondvraag
Piet vraagt om verhoging van de kilometervergoeding die passagiers de chauffeur betalen bij ritjes naar een toernooi etc.. Dit was stilzwijgend 3 euro pp. Piet stelt 5 euro voor.
Antw.: Uiteraard mag iedereen geven wat hij/zij passend vindt. Het bestuur zal zich beraden of een formele richtlijn nodig is.
Dick vraagt of de ledenlijst weer naar alle leden gestuurd kan worden. Dit is mogelijk als de leden hierin toestemmen.
Antw.: We zullen de wettelijke richtlijnen erop naslaan en zo mogelijk de ledenlijst weer gaan rondsturen.

Snert
Na de vergadering is het tijd om snert te eten. Jantje heeft weer een uitstekende pan erwtensoep gemaakt, die de leden zich goed laat smaken. Jantje: bedankt.

Snerttoernooi
Na de lunch volgt het Snerttoernooi. 28 leden meten hun kracht in drie partijen melee. Mario Lobosco blijkt de sterkste te zijn, gevolgd door Ans de Oude en Minke van der Ploeg.

Klik hier voor de foto’s

Dick Osinga wint Kouwe Klauwentoernooi

Na de ledenvergadering werd donderdagmiddag nog het Kouwe Klauwentoernooi gespeeld. 24 deelnemers speelden bij mooi herfstweer drie partijen.
Aan het einde van de middag bleek de top-vier:

1 Dick Osinga
2 John Scheffer
3 John Knol
4 Geert Wilms
De Poedelprijs (een snertpakket) was voor Geesje Kedde.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

  

Mario wint ook Herfsttoernooi 2018

Het traditionele Herfsttoernooi is afgelopen dinsdag gewonnen door Mario Lobosco.

Gedurende de dag werden er vijf partijen (melée) gespeeld. In de ochtenduren was het weer conform de naam van het toernooi; herfstig. Lichte wind, koud en een drenzerig miezerregentje met af en toe een echte bui.
Rond de middaguren klaarde het echter op en konden de regenjassen uit. De middagpartijen konden gespeeld worden in een lekker nazomerzonnetje.

De 30 deelnemers deden uitstekend hun best. Niemand verloor alle partijen, maar ook niemand won alle partijen.
Toen alle uitslagen ingevoerd waren stonder er maar liefst zes spelers op vier gewonnen partijen en was het saldo doorslaggevend. Hierin scoorde Mario Lobosco met +33 het beste, gevolgd door Evert Onink met +29 en Jos van Nus met +28.

Klik op de foto voor een fotoreportage.

De volledige uitslag:

[embeddoc url=”http://the-flying-boules.nl/wp-content/uploads/2018/10/Scan-2-okt.-2018-19_21-1.pdf”]

Kennismaking met hoofdsponsor

Vrijdagmiddag heeft het wedstrijdteam van JBV The Flying Boules kennis gemaakt met hoofdsponsor Briggs&Stratton / Motor Snelco BV.
Na de hartelijke ontvangst door Marcel Gerritsen en echtgenote Martina werden de eerste foto’s gemaakt met het team in de nieuwe shirts. Deze shirts stralen niet alleen de eenheid van het team uit, maar zijn ook verplicht tijdens de competities waaraan de club vanaf september gaat deelnemen (Nationale Petanque Competitie (NPC) en de Zomer Club Competitie (ZCP)).

Op de foto v.l.n.r. achterste rij: Evert Onink, Jan Barelds, sponsor Marcel Gerritsen met echtgenote Martina, Dirk Kogelman, Mario Lobosco , Bindert de Vries, John Knol en Jaap Rebel.
Voorste rij: Rien Karman, Marianne Onink, teamcaptain John Scheffer en Jos van Nus.
In verband met vakantie ontbraken Dick Osinga en Willem de Graaf.

 

 

Jan Barelds eerste Tête-á-Tête clubkampioen

Donderdag heeft de club voor de eerste keer in zijn 24-jarig bestaan een tête-á-tête-kampioenschap gespeeld. Twintig leden namen het tegen elkaar op. Voor de middag werden in een zonnige en gezellige ambiance drie ronden gespeeld, waarna de spelers aan de hand van de uitslagen werden ingedeeld in 5 poules (2 x A, 2 x B en 1 x C).

Na de lunch werden de drie poule-wedstrijden gespeeld op een baan, die inmiddels was veranderd in een zinderende oven. Op alle niveaus werd een verhitte maar sportieve strijd gestreden.
Na de poule-wedstrijden bleek dat Evert Onink (3 winst met saldo +19 in A1) en Jan Barelds (2 winst met saldo +10 in A2) de poulewinnaars waren.

 

Jan Barelds, de eerste clubkampioen Tête-á-Tête

In de finale wist Jan Barelds een achterstand van 1-7 met uitstekende plaatsingen om te buigen naar een overwinning met 13-9, waarmee hij de kampioenstitel naar zich toen trok. Een prachtige overwinning.

Bij de prijsuitreiking was iedereen het er over eens dat dit kampioenschap een uitstekende aanwinst is voor het activiteitenprogramma, en dus volgend jaar herhaald moet worden, maar dan wel met iets lagere temperaturen.

De uitslagen:

Finale: Evert Onink – Jan Barelds: 9-13

A1:
Evert Onink 3 +19
John Scheffer 2 +7
John Knol 1 -5
Gerard Leber 0 -21

A2:
Jan Barelds 2 +10
Ton Konijnenberg 2 +2
Henk Wiersma 2  0
Jaap Rebel 0 -12

 

Klik hier voor de foto’s van de prijswinnaars.

B1:
Geert Wilms 2  +20
Rien Karman 2 -4
Ans de Oude 1 -4
Bert van Dijk 1 -13

B2:
Paulien van Dijk 3 +10
Dirk Kogelman 2 +3
Annemiek Kraayvanger 1 +4
Mary Uijlenhoet 0 -17

C:
Bindert de Vries 2 +14
Corrie de Schutter 2 -3
Jannie Stam 1 -7
Marianne Onink 1 -8