De Boules

De boules zijn het belangrijkste gereedschap van een speler. Immers, hiermee wordt gespeeld en worden de punten gemaakt (of verspeeld).

Voor spelers die goed en leuk willen spelen, is het belangrijk boules aan te schaffen die passen bij de speler en voldoen aan het (internationale) wedstrijdreglement (ISP). Deze boules zijn gegarandeerd van goede kwaliteit en zullen de speelvreugde verhogen.

Artikel 2 van het ISP zegt:7414587_orig

Petanque wordt gespeeld met door de FIPJP goedgekeurde boules die:

  1. van metaal zijn;
  2. een diameter hebben van ten minste 7,05 en ten hoogste 8,00 cm;
  3. een gewicht hebben van ten minste 650 en ten hoogste 800 g; het handelsmerk van de fabrikant en het gewicht moeten in de boules zijn gegraveerd en altijd leesbaar zijn; bij wedstrijden die uitsluitend toegankelijk zijn voor jeugdspelers van 11 jaar of jonger zijn boules van 600 g en 65 mm diameter toegestaan, mits vervaardigd door een erkende fabrikant;
  4. niet zijn gevuld met lood of zand; in algemene zin mogen zij geen enkele bewerking of andere opzettelijke verandering hebben ondergaan na de vervaardiging door een erkende fabrikant (zogenaamde getrukeerde boules); het is met name verboden de boules opnieuw te verhitten (na te gloeien) teneinde de door de fabrikant gegeven hardheid te veranderen.

Naam en voornaam van de speler – of zijn initialen – mogen echter (voor aflevering door de fabrikant) in de boules worden gegraveerd , evenals diverse aanduidingen van de fabrikant, volgens de overeengekomen specificaties van het fabricageproces.

Eigenschappen
Bij de aanschaf van boules zijn vier eigenschappen van de boule belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de kracht en lichaamsbouw van de speler, maar ook of de speler een pointeur (plaatser), milieu (middelste speler in een triplette, meestal een all round) of tireur (schutter) is.

  1. dLE_BON_DIAMETRE_NLe diameter van de boules. Die moet zijn afgestemd op de grootte van de werphand. De boule moet goed in de hand liggen. Te grote of te kleine boules kunnen bij het werpen afwijkingen teweeg brengen. Een pointeur heeft liever kleinere boules omdat die minder gemakkelijk te raken zijn, terwijl een tireur liever grotere boules heeft om meer oppervlak te hebben om een doel te raken.
  2. het gewicht van de boule. Hier heeft een pointeur liever zwaardere boules, die niet zo gemakkelijk te verplaatsen zijn, terwijl een tireur lichtere boules prefereert om sneller en gerichter te kunnen schieten.
  3. de striage van de boule. Dit zijn de lijnen en markeringen op de boules. Die staan er niet alleen op voor betere herkenning. Een pointeur gebruikt meestal boules met veel lijnen omdat daarmee de boule effect meegegeven kan worden, en dit effect ook op de baan wordt omgezet in een curve. Een tireur heeft graag gladde boules, die niet aan de hand blijven “haken” en geen onbedoeld effect meekrijgen.
  4. de hardheid en het gebruikte materiaal van de boules. Die hardheid en het materiaal bepaalt of een boule meer of minder stuitert op de baan, en het resultaat van de botsing tussen de geworpen en de geraakte boule (wegschieten, blijven liggen)

Wedstrijdboules zijn in de handel verkrijgbaar van € 50,- tot € 300,- per set van drie.
Kijk voor meer informatie en het bepalen welke boules het beste bij jou passen eens op de website van OBUT, ’s werelds marktleider op het gebied van boules: http://store-obut.nl/
Andere uitstekende merken zijn La Boule Bleue (Marseille) en KTK (Monaco)
Wedstrijdboules zijn via deze sites te bestellen, maar zijn ook op meerdere locaties in Nederland te koop. Kijk daarvoor eens op internet.
De belangrijkste Nederlandse dealer van diverse merken boules en accessoires is La Boule in Naarden.