Lief en leed

Elke vereniging, en zeker een vereniging als de onze met een behoorlijk hoog leeftijdsgemiddelde, kent wel zieken en geblesseerden. Via deze pagina willen we aan deze leden laten blijken dat we hen beslist niet vergeten.
Maar ook kennen we allemaal vreugdevolle momenten, die we met alle leden willen delen.
Heb je voor deze pagina iets te melden? Mail dan naar info@the-flying-boules.nl.

Evert Onink
Voorzitter Evert Onink is weer thuis en heeft de revalidatie ter hand genomen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor alle attenties in welke vorm dan ook.

Alie Osinga heeft ernstige hartproblemen. Waarschijnlijk wordt zij binnen enkele weken geopereerd.

Mary Uijlenhoot heeft problemen met buik en darmgestel. Binnen enkele dagen weet zij hoe de aanpak zal worden.

 

Verjaardag Naam
13 februari Minke van der Ploeg
17 februari Dick Osinga
19 februari Cees Osseweijer
19 maart Irene de Haan
23 maart Alie Osinga
3 april Rienk van der Veer