Lief en leed

Elke vereniging, en zeker een vereniging als de onze met een behoorlijk hoog leeftijdsgemiddelde, kent wel zieken en geblesseerden. Via deze pagina willen we aan deze leden laten blijken dat we hen beslist niet vergeten.
Maar ook kennen we allemaal vreugdevolle momenten, die we met alle leden willen delen.
Heb je voor deze pagina iets te melden? Mail dan naar info@the-flying-boules.nl of bel naar Coby Bruggeman (06 4702 2474).

Evert Onink
Voorzitter Evert Onink is weer thuis en heeft de revalidatie ter hand genomen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor alle attenties in welke vorm dan ook.

Alie Osinga
Alie is woensdag geopereerd: vijf by-passes. Aan de hartklep is niets gedaan.
Zij is inmiddels thuis.

Mary Uijlenhoot
Bij Mary is darmkanker geconstateerd met uitzaainingen in de longen. Zij krijgt nu een chemokuur.
Mary is inmiddels opgenomen in de Talma, om daar tot rust te komen.

 

Verjaardag Naam
19 maart Irene de Haan
23 maart Alie Osinga
3 april Rienk van der Veer
4 april Corrie de Schutter
25 april Jan Bijl
12 mei Sander Doeser
15 mei Geert Wilms
21 mei Taeke Dijkstra