Lief en leed

Elke vereniging, en zeker een vereniging als de onze met een behoorlijk hoog leeftijdsgemiddelde, kent wel zieken en geblesseerden. Via deze pagina willen we aan deze leden laten blijken dat we hen beslist niet vergeten.
Maar ook kennen we allemaal vreugdevolle momenten, die we met alle leden willen delen.
Heb je voor deze pagina iets te melden? Mail dan naar info@the-flying-boules.nl.

Alie Osinga
Onze secretaris kreeg begin maart tijdens haar vakantie te maken met een hernia. Na repatriëring per vliegtuig bleef de aandoening – en dus de pijn -ondanks alle therapieën en medicatie hardnekkig aanwezig. Momenteel wacht zij op verder onderzoek. Haar mobiliteit is bijna 0,0, waardoor zij echt aan huis gebonden is. Een attentie in de vorm van een kaartje, mailtje, telefoontje of bezoekje is haar zeer welkom. Haar adresgegevens kan je vinden in de ledenlijst.

Update: Alie is verleden week opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Zij wordt a.s. woensdag geopereerd. Hopelijk geeft dit verlichting van de pijn en uitzicht op beterschap.
We wensen Alie (en Dick) veel sterkte.

 Update: Alie is woensdag geopereerd en de operatie lijkt goed geslaagd zijn. Alie is weer thuis en voor het eerst sinds begin maart eindelijk zonder pijn. De revalidatie zal nog wel enige tijd duren, maar de vooruitzichten zijn goed.

 

Verjaardagen

Verjaardag Naam
18 september Kees van de Berg
18 september Gijs Ariesen
18 september Geesje Kedde
22 september Paulien van Dijk
24 oktober Gerard Leber
3 november Jan Koops
8 november Eelko de Haan
10 november Henk Reijmers
16 november Ronald Beijersbergen
20 november Annemiek Kraayvanger
29 november Hendrik Jan Brals