Zomeravondcompetitie

Ook in de zomer van 2021 gaan we weer de Zomeravondcompetitie spelen.
Deze competitie staat open voor alle leden en recreanten van de club. Je hoeft je niet aan te melden. Als je woensdagavond om 19.00 uur aanwezig bent, doe je automatisch mee.

Omdat veel leden langere tijd met vakantie gaan, en dus te weinig wedstrijden kunnen spelen om voor het eindklassement in aanmerking te komen, hebben we een systeem van periodetitels bedacht. We spelen nu in vier periodes, zodat we aan het eind van de zomer vier periodekampioenen hebben, die in een tête á tête-toernooi om de wisselbeker gaan strijden.

We spelen de Zomeravondcompetitie volgens onderstaande regels:

Corona-regels
We spelen strikt volgens de Corona-regels uit het NJBB-protocol, Dus:

Voor het spelen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Blijf thuis als je je niet lekker voelt (koorts, hoesten, longproblemen), als je in de afgelopen zeven dagen positief getest bent of als gezins- of familieleden (of anderen waar je direct contact mee gehad hebt) in de afgelopen zeven dagen positief getest zijn.
 2. Bepaal voor jezelf of je het risico op besmetting wil nemen (we zijn tenslotte een risicogroep).
 3. Iedereen die komt, moet 1,5 m afstand van de andere spelers houden (ook bij het samenkomen aan het begin van de  middag).
 4. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de baan.
 5. Ga direct de baan op, zoek daar de ruimte op en houd afstand.
 6. Geef elkaar geen hand; ook niet aan het begin en het einde van het spel.
 7. De loting wordt gedaan door de wedstrijdleider, die de kaarten schudt en iedereen een kaart toont zonder deze af te geven.
 8. We spelen met telkens een vrije baan tussenruimte (dus maximaal op 8 banen. Maximaal 32 spelers).
 9. We blijven van elkaars boules af.
 10. Beide partijen hebben een eigen but, waarbij telkens dezelfde speler van een team zijn/haar eigen but opraapt en uitgooit, zodat niemand anders aan die but komt.
 11. Meten wordt gedaan door personen met eigen meetmiddelen (dus niet elkaars meetmiddelen gebruiken). Als er gemeten wordt (en ook elke keer bij het vaststellen wie er ligt) houden we 1,5 meter afstand.
 12. Het scorebord wordt door één persoon per baan bijgehouden.
 13. De uitslagenlijst wordt door één aangewezen persoon ingevuld.
 14. Was regelmatig je handen. Er is desinfecterende handgel beschikbaar.

Wedstrijdleiding

 • De wedstrijdleiding berust bij John Scheffer. Bij zijn afwezigheid wijst hij een vervanger aan.
 • De wedstrijdleider is tevens scheidsrechter.
 • De wedstrijdleider/scheidsrechter mag wel aan het spel deelnemen.

Wanneer

 • Tussen 28 april 2021 en 28 september 2021
 • Elke woensdagavond van 19.00 uur tot ca. 20.30 uur
 • De wedstrijdleider beslist of een speelavond in verband met de weersomstandigheden wordt afgelast.

Hoe

 • Elke avond worden er twee partijen gespeeld.
 • De samenstelling van elke partij wordt bepaald door loting middels het beproefde kaartspel.
 • Als iemand te laat komt en de loting is al verricht, dan speelt deze speler in die partij niet mee. Wel kan de speler in de tweede partij van de avond meedoen.
 • Voor de indeling in partijen gelden de volgende regels:
  • 1, 2 of 3 spelers: speelavond afgelasten
  • 4 spelers: 1 partij van 2 doubletten
  • 5 spelers: 1 partij van  2 doubletten en 1 vrijloting
  • 6 spelers: 1 partij van 2 tripletten
  • 7 spelers : 1 partij van 2 tripletten en 1 vrijloting
  • 8 spelers: 2 partijen van elk 2 doubletten
  • Bij elke hogere combinatie met een “overschot” van 2 spelers wordt één partij gespeeld met 2 tripletten.
   Bij een oneven aantal spelers wordt 1 speler vrijgeloot.
  • Vrijloting
   – Bij een oneven aantal spelers mag de in de eerste partij vrijgelote speler in de tweede partij van die avond als eerste een kaart kiezen en kan hij/zij die avond niet nogmaals worden vrijgeloot.
   – Een speler die gedurende de competitie drie maal is vrijgeloot, mag in alle daaropvolgende partijen van de competitie als eerste een kaart kiezen en kan niet nogmaals vrijloten.
  • Alle partijen worden gespeeld volgens de RPS-regels, dus: doublette = 3 boules per speler, triplette = 2 boules per speler.

 Puntentelling

 • Gewonnen partij: 1 wedstrijdpunt
 • Verloren partij: 0 wedstrijdpunten
 • Daarnaast worden ook de winst- en verliespunten geregistreerd en opgeteld.
 • Vrijgeloot: 1 wedstrijdpunt; uitslag 13-6
 • De wedstrijduitslagen worden gemaild naar Evert Onink (onink.ep@gmail.com)

Klassement

 • Om iedereen de mogelijkheid te geven aan de competitie mee te doen en – ongeacht een eventuele vakantie – mee te spelen voor een plaats bij de top, wordt er gespeeld in periodes. Elke week wordt het periodeklassement opgemaakt aan de hand van de wedstrijdpunten en de winst- en verliespunten.
 • Er wordt gespeeld in vier periodes (één periode van vijf weken en drie periodes van zes weken).
 • Elke periode levert een periodekampioen op, die bepaald wordt aan de hand van:
  1) aantal wedstrijdpunten
  2) saldo
  3) Bij gelijke stand telt het onderlinge resultaat in die periode. Is er geen onderling resultaat, dan wordt er in de week na afloop van de periode een tête á tête gespeeld.
 • Wordt een periodekampioen later in de competitie nogmaals periodekampioen, dan telt voor deze speler de periode met het hoogste perioderesultaat. De nummer 2 van de periode, die hierdoor vrij komt, neemt dan die periodetitel over.
 • Aan het einde van de competitie spelen de vier periodekampioenen een tête-á-tête-toernooi (datum wordt later bekend gemaakt) . Er wordt gespeeld in poule-vorm (elke periodekampioen speelt tweemaal tegen de drie anderen).
 • De top-drie valt in de prijzen (een wisselbeker en cadeaubonnen).
 • De uitslagen en het klassement worden elke week op de website gepubliceerd.
 • De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur wenst iedereen een prettige competitie.