Sponsors

Elke vereniging heeft altijd financiële en materiële steun nodig. Gelukkig zijn er bedrijven die ons die steun geven. Geef – waar mogelijk –  die steun terug in de vorm van klandizie of publiciteit.

 
 
 
Kledingsponsor Motor Snelco, Emmeloord