Ledenvergadering en Snerttoernooi

De vereniging heeft dinsdag haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden, gevolgd door het Snerttoernooi.
Hieronder de highlights.

Na de opening vraagt de voorzitter eerst een ogenblik stilte om de overledenen (Nic Zwaan, Dirk Kogelman, Jans Seubers en Ina Lobosco) te gedenken.
Vervolgens wordt de ziekenboeg besproken (Mary en Alie).
Daarna wordt John Scheffer bedankt (met applaus) voor het vele werk dat hij in de afgelopen dagen heeft verricht om de verlichting op de nieuwe baan te krijgen tijdens de aanleg, zodat we niet achteraf moeilijk hoeven te doen.

Notulen
De notulen van beide ledenvergaderingen van 2018 worden zonder opmerkingen aangenomen.
Het Jaarverslag wordt door secretaris Minke in dichtvorm voorgelezen. Geen opmerkingen, maar wel complimenten voor de leuke wijze van voordracht.

Financiën
Het financieel jaarslag wordt door penningmeester Ans besproken, en na enkele vragen akkoord bevonden. Ook de begroting is akkoord.
De contributieverhoging met € 25,- was in november 2018 al aangenomen, maar is nu nogmaals bekrachtigd.
Henk W. en Henk K. hebben de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt bij acclamatie decharge verleend.

Bestuursverkiezing
Ans is aftredend en wordt herkozen. John S. wordt als wedstrijdsecretaris in het bestuur opgenomen.
Jannie heeft jarenlang het Lief en Leed van de vereniging behartigd. Verjaardagskaarten naar alle leden, een bloemetje of fruitmand naar langdurig zieken. Nu stopt zij. De voorzitter roemt haar langdurige inzet over een reeks van jaren en beloont dit met … een bloemetje.
Haar opvolgster meldt zich spontaan tijdens de vergadering: Coby Bruggeman.

Instellen commissies
Het bestuur ziet in de komende jaren een groot aantal nieuwe verantwoordelijkheden en activiteiten opdoemen, die het bestuur niet alleen kan afhandelen. Daarom wordt voorgesteld enkele commissies in het leven te roepen.
Voorwaarden: een lid mag in maximaal twee commissies zitting hebben, en voorzitter te zijn van maximaal één commissie. Beleidsmatige zaken worden aan het bestuur voorgelegd en activiteiten met financiele consequenties worden eerst met de penningmeester besproken.
De commissie zijn:

  • Commissie Clubhuis
  • Commissie Accommodatie
  • Commissie Activiteiten
  • Commissie Sponsoring
  • Commissie Communicatie

Zie voor de leden van deze commissies de pagina Bestuur.
De voorzitter benadrukt dat de commissieleden niet alles zelf kunnen en zullen doen, maar er zijn om dingen te bedenken en te regelen. Ze zullen veel handjes nodig hebben om alles uit te voeren. De voorzitter roept iedereen op om zich te melden voor ondersteunend werk.

Activiteiten
Ook dit jaar staan er weer activiteiten op de agenda. Veel bestaande activiteiten, maar ook nieuwe, zoals twee Eurotoernooien en ons eerste NJBB-toernooi.
Kijk voor alle activiteiten op de agenda.

Vervolgens krijgt de top-3 van de Zomeravondcompetitie een cadeaubon, terwijl de kampioen, Rien Karman, de wisselbeker mee naar huis mag nemen.
De uitslag was:
1 Rien Karman
2 John Scheffer
3 Henk Wiersma

Rondvraag
Piet vraagt om verhoging van de kilometervergoeding die passagiers de chauffeur betalen bij ritjes naar een toernooi etc.. Dit was stilzwijgend 3 euro pp. Piet stelt 5 euro voor.
Antw.: Uiteraard mag iedereen geven wat hij/zij passend vindt. Het bestuur zal zich beraden of een formele richtlijn nodig is.
Dick vraagt of de ledenlijst weer naar alle leden gestuurd kan worden. Dit is mogelijk als de leden hierin toestemmen.
Antw.: We zullen de wettelijke richtlijnen erop naslaan en zo mogelijk de ledenlijst weer gaan rondsturen.

Snert
Na de vergadering is het tijd om snert te eten. Jantje heeft weer een uitstekende pan erwtensoep gemaakt, die de leden zich goed laat smaken. Jantje: bedankt.

Snerttoernooi
Na de lunch volgt het Snerttoernooi. 28 leden meten hun kracht in drie partijen melee. Mario Lobosco blijkt de sterkste te zijn, gevolgd door Ans de Oude en Minke van der Ploeg.

Klik hier voor de foto’s