De Vereniging

Jeu de Boules-vereniging “The Flying Boules” is op 14 februari 1995 opgericht en stelde zich ten doel “het beoefenen en bevorderen van het jeu de boules in recreatief verband”.

In 2002 werden de statuten aangepast en werd het doel “het doen beoefenen van de petanquesport (= jeu de boules)” .
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • toernooien en wedstrijden te organiseren;
  • evenementen op het gebied van de petanquesport te organiseren;
  • het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van accommodaties voor het beoefenen van de petanquesport.