Nieuwe baan komt er

Emmeloord, 16 januari 2019

Goed nieuws over de nieuwe baan.

Na ons akkoord op de overeenkomsten met de gemeente en ATC Emelwerth, en het akkoord van de leden van ATC Emelwerth, kwam vanmorgen het goede nieuws van de gemeente:
het gemeentebestuur is akkoord met de aanleg van 16 jeu-de-boule-banen op de banen van ATC Emelwerth.
De realisering zal zo spoedig mogelijk beginnen.

Het bestuur is voornemens een aantal commissies in het leven te roepen die deze realisering zullen begeleiden en in de toekomst de diverse aspecten van de vereniging in goede banen zullenleiden. Daarover binnenkort meer.

Genoemd in AD-column

Een oplettend lid zag vanmorgen in een column in het Algemeen Dagblad de naam van onze vereniging.

Hieronder de hele column.

Ook prijzen in Sneek

Ook op het Laserdrome-toernooi in Sneek heeft The Flying Boules weer successen geboekt.
Jos van Nus kwam met Taeke Dijkstra na de voorronden in de A1. Hier werd de tweede prijs behaald, en tevens de vijfde plaats in het hele toernooi.
John Scheffer en Marianne Onink kwamen in de B4 terecht en pakten daar de tweede prijs (achtste plaats in de B-poule).

Successen in Steenwijk

Het Kouwe Klauwentoernooi van De But ’84 in Steenwijk wordt traditioneel op de 1e zaterdag van januari gespeeld. Alhoewel deze club een prachtige goed verwarmde hal heeft, wordt dit toernooi altijd buiten gespeeld. Leden van The Flying Boules hebben dit jaar op dit toernooi weer mooie successen geboekt.

John Scheffer speelde samen met Pieter Slot (Boule Nocht Heerenveen) en pakte de vierde plaats in de A-poule en daarmee ook de vierde plaats in het toernooi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos van Nus en Taeke Dijkstra werden na de voorronden ingedeeld in de B-poule en wisten daar alle partijen te winnen. Dat leverde hen de eerste plaats in de B-poule op.

Dick Osinga wint Kouwe Klauwentoernooi

Na de ledenvergadering werd donderdagmiddag nog het Kouwe Klauwentoernooi gespeeld. 24 deelnemers speelden bij mooi herfstweer drie partijen.
Aan het einde van de middag bleek de top-vier:

1 Dick Osinga
2 John Scheffer
3 John Knol
4 Geert Wilms
De Poedelprijs (een snertpakket) was voor Geesje Kedde.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

  

Ledenvergadering akkoord met overeenkomsten

Dondermorgen werd de Extra Ledenvergadering gehouden. Enig agendapunt was het bespreken en zo mogelijk akkorderen van de concept-overeenkomsten die het bestuur had uitonderhandeld met de gemeente (nieuwe banen) en ATC Emelwerth (gebruik accommodatie). Om de leden te laten zien waar het over ging, was de vergadering belegd in het clubhuis van de ATC.

In verband met de afwezigheid van de voorzitter (ziekenhuis) werd de vergadering geleid door penningmeester Ans de Oude. Met een heldere presentatie leidde zij de aanwezige leden vlot door beide concept-overeenkomsten. Hierbij werden de rechten en plichten van alle partijen en verdere afspraken voor het voetlicht gebracht en werd aandacht besteed aan de financiele consequenties.

Nadat een aantal vragen waren beantwoord en discussie bevredigend waren afgesloten, werd gestemd. Hierbij gaf de voltallige ledenvergadering unaniem groen licht voor beide overeenkomsten.
Daarna werd ook met algemene stemmen besloten om de contributie voor het jaar 2019 te verhogen met € 25,–.

Hoe nu verder?
De voorzitter van ATC Emelwerth en de beleidsabtenaar van de gemeente zijn geïnformeerd over de uitslag van de vergadering.  ATC Emelwerth heeft op 19 december zijn ledenvergadering. Bij een akkoord zal de beleidsambtenaar van de gemeente begin januari 2019 de nodige stukken naar de Raad sturen. Indien ook daar akkoord, dan kan begonnen worden met de aanleg van de nieuwe banen.

Weer succes in Manegecompetitie

Afgelopen woensdag hebben leden van onze club weer mooie prestaties neergelegd in de zandbak van de manege in Haskerhorne.

De Uitslag:

1: John Scheffer
4: Bindert de Vries
7: Rien Karman

TFB domineert weer in Manegecompetitie

Afgelopen woensdagavond hebben de leden van The Flying Bouiles weer uitstekend gepresteerd.

John Scheffer won de dagprijs.
Mario Lobosco werd 3e.
Jos van Nus werd 5e.

Weer gefeliciteerd, mannen.

 

Teake en Jos pakken winst in Sneek

Taeke Dijkstra en Jos van Nus hebben zaterdag weer een toernooi op hun naam geschreven. Op de binnenbaan in Sneek wonnen zij het Kaas-Wijntoernooi. Zij waren de sterksten in alle vijf partijen met een saldo van 31.

John Scheffer en Mario Lobosco wonnen vier partijen en pakten de vijfde plaats.

 

John Scheffer wint 11-duizend-toernooi in Steenwijk

John Scheffer heeft donderdag het 11-duizend-toernooi in Steenwijk op zijn naam gezet. Hij speelde samen met Luc Eleveld van Hattum petanque en won alle vijf partijen.

Taeke Dijkstra speelde met Gerjan de Roos (JBV Lemsterland) en pakte – eveneens met vijf winstpartijen, maar een lager saldo – de derde prijs.

Marianne en Evert Onink tenslotte legden nog beslag op de vijfde prijs.