Successen

Highlights ALV 2024

De ALV 2024 wordt om 10.10 uur geopend door voorzitter Jaap Rebel.
Hij verwelkomt de nieuwe leden en memoreert de vertrokken leden en ons overleden lid Henk Wiersma.

Ingekomen stukken: het verzoek van het Zuyderzee Lyceum op op 21 maart in het kader van de Dag van de Franse taal met 9 klassen (221 leerlingen) petanque te mogen spelen op onze banen. Dit is uiteraard geen probleem en we zullen zoveel mogelijk fysieke en materiële ondersteuning (leden en boules) bieden. We zullen de leerlingen flyers mee geven voor hun ouders, grootouders en buren, om daarmee nieuwe leden te werven.

Notulen. Geen opmerkingen.

Jaarverslag 2023. Voorgelezen door Minke in haar onvolprezen dichtvorm. Applaus.

Financieel Jaarverslag, gepresenteerd door Ans. We staan er goed voor. Geen opmerkingen.

Verslag kascontrolecommissie. Uitstekend bijgehouden. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. Eltje wordt bedankt voor zijn diensten. Evert stapt er in, met Ep als reserve.

Bestuursverkiezing. Ans wordt unaniem herkozen. Ronald treedt af en wordt bedankt voor zijn bijdragen met een bloemetje en de bekende pen met inscriptie. Zijn functie wordt niet meer ingevuld.

Bijzonderheden vanuit de commissies.
Clubhuis: geen opmerkingen.
Accommodatie: alles gaat naar wens. Verzoek vanuit enkele leden om een paar banen te voorzien van grover grind, om ook daarop te kunnen trainen.
Activiteiten: de toernooilijst wordt goedgekeurd.
John Knol krijgt de wisselbeker voor het kampioenschap van de Zomeravondcompetitie. Deze competitie gaat in 2024 op dezelfde voet verder.
Communicatie en Ledenwerving: Website draait goed met dank aan Jan (Woets) en Evert. Suggesties voor meer inhoud blijven welkom.

Rondvraag.
– Marianne gaat met Els samen het Lief en Leed gebeuren doen.
– Ledenlijst wordt rondgestuurd (zonder geboortedatum en datum lidmaatschap). Wie bezwaar heeft tegen het rondsturen van zijn/haar gegevens, kan dit kenbaar maken aan Ans, en wordt uit deze lijst gehaald.

Sluiting door de voorzitter, die iedereen een goed en gezond jaar wenst.

Schoolbezoek

The Flying Boules hebben donderdag 21 maart bezoek gekregen van studenten van de onderbouw van het Zuyderzee Lyceum. In het kader van de Dag van de Franse taal hebben 9 klassen met in totaal 221 studenten een bezoekje gebracht aan onze banen en daar in vijf verschillende sessies een uur lang een potje petanque gespeeld.

Na een welkomstwoord van voorzitter Jaap Rebel konden de studenten de boules ter hand nemen. Onder toezicht van de schooldocenten en met deskundige begeleiding van leden van de club werd de studenten de basisprincipes van deze prachtige sport bijgebracht. De studenten waren enthousiast en d]hadden het spel snel onder de knie. Meerdere studenten wilden liever het spel afmaken dan weer naar de klas terug gaan.

Halverwege de dag kregen de begeleidende leden van de school lekkere croissants, een bloemetje en een grote doos MERCI. Niet alleen de docenten en de studenten hebben genoten van een mooie dag; ook de begeleidende leden kunnen terugzien op een geslaagde dag, waarop we de petanque-sport ruim hebben uitgedragen. Nu afwachten of de aan de studenten meegegeven flyers enig rendement opleveren in de vorm van nieuwe leden (ouders, grootouders en dergelijke), of misschien zelfs jeugdleden.

Henk Wiersma overleden

OP 21 december is ons lid Henk Wiersma overleden. Henk was 15 jaar lid van de vereniging, en een graag geziene speler. Naast zijn goede spel maakte vooral zijn droge humor van hem een fijne medespeler of tegenstander. Henk was een van de weinige spelers die tijdens het spel een hoofdwond kon oplopen, veroorzaakt door zijn magneetje.
We zullen zijn aanwezigheid op de baan missen.

Onze gedachten en medeleven zijn met zijn gezin.