Annemiek is overleden

Bericht ontvangen dat ons voormalig lid Annemiek Kraaijvanger op 9 februari j.l. is overleden.

Bijgaand de kaart.