The Flying Boules stappen uit NJBB

In een geanimeerde Extra Algemene Ledenvergadering heeft de vereniging dinsdagmiddag besloten het lidmaatschap van de NJBB op te zeggen.
Nadat de voorzitter de voor- en nadelen, plussen en minnen en de consequenties had benoemd, en de leden hierover hun opmerkingen hadden gemaakt, werd er gestemd onder de 31 aanwezige leden.
4 leden stemden tegen opzegging, 18 leden stemden voor opzegging, en 9 leden onthielden zich van stemming, waarmee de opzegging van het lidmaatschap per 31 december 2021 besloten is.