Successen

Succes in Sneek

Leden van The Flying Boules hebben op het fameuze Grutte Pier-toernooi in Sneek weer successen behaald.
John Scheffer won het toernooi in de combinatie met Wiebe de Hoop (Lemsterland), met 5 winstpartijen en een saldo van +42.
Teake Dijkstra behaalde met Jan Vrielink de 2e plaats in de A-poule en de 6e plaats in het toernooi.

Wiebe (l) en John.

John Scheffer clubkampioen TáT

Meteorologisch was 21 juni de eerste zomerdag, en die werd ook waargemaakt. 
Twintig leden van de club streden op deze prachtige zomerdag om de clubtitel Tête á Tête.
Er werd gespeeld in twee poules, en alle spelers deden hun uiterste best om de titel in de wacht te slepen.
Evert Onink, clubkampioen van 2021, was helaas niet aanwezig en kon zijn titel dan ook niet verdedigen.

Nadat het spreekwoordelijke stof was opgetrokken was de uiteindelijke uitslag:
1 John Scheffer
2 John Knol
3 Mario Lobosco
4 Piet de Witte
5 Jaap Rebel (kampioen 2020)
6 Henk Wiersma 

Paastoernooi 2022

2022-04-19-verslag-paastoernooi-2022

2022-04-19 uit de losse pols
2022-04-19 3e prijs dames voor mieneke
2022-04-19 tweede prijs heren voor mario
2022-04-19 terras
2022-04-19 spanning
2022-04-19 sjon en bindert
2022-04-19 john effe kijken
2022-04-19 gerard-but naar de lijn
2022-04-19 effe uitrusten
2022-04-19 geesje in actie
2022-04-19 effe scherp stellen
2022-04-19 eerste prijs heren voor john
2022-04-19 eerste prijs dames voor geesje
2022-04-19 derde prijs heren voor henk
2022-04-19 de tweede prijs dames voor wil
2022-04-19 de poedelprijs dames voor minke
2022-04-19 de competitieleider
previous arrow
next arrow

Snerttoernooi bij 20’C

Het Snerttoernooi, dat traditioneel volgt op de Algemene Vergadering, werd dit jaar gespeeld onder een blauwe hemel, windstil weer, een prima zonnetje en een temperatuur, die opliep tot boven de 20 graden Celsius. Veel leden trokken zich tussen de drie partijen door dan ook terug in de schaduw van het clubhuis.

De partijen werden onder toeziend oog van de kersverse wedstrijdleider Arie vlot gespeeld, zodat al voor vijf uur de prijzen konden worden uitgereikt.
Ditmaal was gekozen voor drie prijzen voor de dames, drie voor de heren, en een poedelprijs voor de laagst eindigende speler.

De poedelprijs was ditmaal voor Gerard Leber (0 winst, -19 pnt).
De verdere uitslag:
Dames:
1. Els van de Hoek (3 +13)
2. Minke van der Ploeg (2 – 0)
3. Jannie Stam (1 -3)

Heren:
1. Mario Lobosco (3 + 25)
2. Bindert de Vries (3 +22)
3. Evert Onink (2 +15)


æ

Samenvatting ALV 2022

De Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2022 verliep in een geanimeerde sfeer.
De 28 aanwezige leden waren blij dat de vergadering weer onder normale omstandigheden kon plaatsvinden.

Na het welkom van de voorzitter en een moment stilte voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden wordt de vergadering conform de agenda afgewerkt.
Het Jaarverslag 2021 wordt door Minke weer in de haar bekende dichtvorm voorgelezen.
Ans verduidelijkt financieel overzicht en de begroting.
De contributie wordt vastgesteld op € 55,– per jaar voor spelende leden en € 25,– per jaar voor supporters/donateurs,.
De Kascontrolecommissie (John Knol en Jan Woets) verklaart de boekhouding correct en de vergadering verleent decharge van het gevoerde beleid. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat nu uit Jan Woets, John Scheffer en Eltje Kroes (reserve).

Minke is aftredend en wordt herbenoemd als secretaris van de vereniging.
John Scheffer is aftredend. Hij ontvangt onder lovende woorden voor zijn inzet voor de vereniging de bekende pen met inscriptie. Hij wordt opgevolgd door Arie van der Winden, die voorzitter van de Activiteitencommissie wordt, alsook wedstrijdsecretaris en bij toernooien de eerstaangewezen wedstrijdleider.

Na de pauze zijn de commissies aan het woord.
De commissie Clubhuis heeft geen bijzonderheden.
Ook in de commissie Accommodatie gaat alles uitstekend.
De commissie Activiteiten heeft in elke maand een toernooi gepland (zie Agenda website). Daarnaast krijgen we in oktober nog een wedstrijd tegen Joure (thuis) en misschien nog een toernooi met uitnodiging aan spelers van andere verenigingen.
De beker van de Zomeravondcompetitie wordt uitgereikt aan John Scheffer. Evert doet een oproep aan alle leden om in deze competitie op de woensdagavond mee te spelen. Meedoen is minstens zo belangrijk als winnen. We gaan in zes periodes spelen (zie Website – Zomeravondcompetitie).
– Johan vraagt de vereniging te overwegen om ook op een avond te gaan spelen, zodat jongeren en werkenden ook kunnen spelen. De Activiteitencommissie zal dit voorstel bekijken.
Evert legt de werking van de groepsapp uit om ook op andere dagen te kunnen trainen en spelen (zie website Appgroep voor leden).
De commissie Communicatie en Ledenwerving vraagt alle leden om onze sport te promoten bij familie, vrienden, collega’s, buren en kennissen.
Evert vraagt vrijwilligers voor het vullen van de website met verslagen en andere informatie.

Rondvraag:
– Geert Wilms: kunnen we de ledenlijst weer krijgen? – Is privacy-gevoelig. Ans zal alle leden persoonlijk toestemming (met handtekening) vragen en daarna de lijst aan die leden toesturen.
– Jaap Rebel: graag ruimte houden rond de werpcirkel. – Hiervoor zijn reglementaire richtlijnen (zie website – Plaats op de baan).

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter, die alle leden bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De door Johan gemaakte snert met roggebrood en spek werd hierna door de leden met smaak verorberd. Johan (en de serverende dames), bedankt.

Fantastische dag in Joure

Twintig leden van TFB reisden dinsdag af naar Joure om daar de traditionele wedstrijd tegen een team van Skarboule Joure te spelen. De dag was fantastisch; het resultaat niet.

Om 10.02 uur betreden de spelers van TFB de arena van Skarboule, die voor deze gelegenheid optimaal is geprepareerd. Wegens corona was de wedstrijd in 2020 en 2021 niet gespeeld. De ontvangst is meer dan hartelijk en voor veel spelers is het dan ook een feest van herkenning, hernieuwde kennismaking en het uitwisselen van nieuwtjes en de stand van zaken.
Voor de nieuwste leden van TFB is het een eerste kennismaking met spelers van een andere club.

Na de ontvangst met koffie/thee en cake wordt de eerste serie wedstrijden gespeeld. De uitslag is – enigszins verrassend – 6-4 in het voordeel van TFB.
Na de lunch volgt de tweede serie. Of het aan de soep en/of de gehaktballen heeft gelegen, of overschatting van TFB, laten we in het midden, maar deze serie verloopt desastreus voor TFB. Maar 2 van de 10 partijen worden gewonnen.
De derde serie gaat iets beter, maar eindigt ook in het voordeel van Skarboule: 6-4.
Eindstand; 18-12 in het voordeel van de thuisclub, die nu al weer voor de vierde achtereenvolgende keer de beker mag laten graveren.

Terugkijkend: dank aan Skarboule voor een fantastische dag, met mooi weer, leuke en goede partijen, veel nieuwe en hernieuwde contacten en allemaal warme gastheren en -dames.
En om Jaap te citeren: “Waarom zouden wij de beker mee naar Emmeloord sleuren, als Skarboule hem in oktober zelf komt brengen”.

De Johnnies pakken weer een eerste prijs

In een van de eerste toernooien van 2022 na Corona hebben John Scheffer en John Knol meteen een eerste prijs gepakt.
In het vermaarde “’t Kan vriezen, ’t kan dooien”-toernooi in Noordscheschut wonnen zij alle vijf de partijen met een saldo van +42.
Een mooie prestatie. gefeliciteerd.

Natte Handentoernooi met droge handen gespeeld

29 leden waren dinsdagmorgen om 10.30 uur present om te beginnen aan het Natte Handentoernooi, editie 2021.
Vooraf werd iedereen gecontroleerd op de QR-code, waarna het toernooi kon beginnen.
De hele dag droog (op een paar miezerige minuten na) en geen wind gaf een prachtige dag om het toernooi te spelen.
Vijf voorgelote partijen, met een lunchpauze tussen de tweede en derde partij, en vijf uur later kon de eindstand opgemaakt worden.
Niemand had alle zijn/haar partijen gewonnen, maar zelfs zes spelers wisten vier winstpartijen op hun naam te zetten. Het saldo moest dus de einduitslag brengen. Hierin was John Scheffer de beste. Met 13-1, 13-5, een vrijloting en 13-3 legde hij een uitstekende basis. Een 10-13 tegen de uiteindelijke nummer 2 bracht zijn saldo niet echt in gevaar.
De top-6 gingen met een mooie tas met boodschappen naar huis, evenals de beste met 3, met 2 en met 1 winst. De aanmoedigingsprijs was voor ons kersverse lid Jan van der Horst (0 winst, saldo -26). Zijn enthousiasme was groot, evenals zijn inzet. Maar hij gaf toe dat hij nog veel moet leren.
De top-3:
John Scheffer, 4 winst, + 34
Dick Osinga, 4 winst, + 26
Minke van der Ploeg, 4 winst, + 21.

Natte-Handen-Toernooi-Eindklassement