Monthly Archives: november 2018

Dick Osinga wint Kouwe Klauwentoernooi

Na de ledenvergadering werd donderdagmiddag nog het Kouwe Klauwentoernooi gespeeld. 24 deelnemers speelden bij mooi herfstweer drie partijen.
Aan het einde van de middag bleek de top-vier:

1 Dick Osinga
2 John Scheffer
3 John Knol
4 Geert Wilms
De Poedelprijs (een snertpakket) was voor Geesje Kedde.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

  

Ledenvergadering akkoord met overeenkomsten

Dondermorgen werd de Extra Ledenvergadering gehouden. Enig agendapunt was het bespreken en zo mogelijk akkorderen van de concept-overeenkomsten die het bestuur had uitonderhandeld met de gemeente (nieuwe banen) en ATC Emelwerth (gebruik accommodatie). Om de leden te laten zien waar het over ging, was de vergadering belegd in het clubhuis van de ATC.

In verband met de afwezigheid van de voorzitter (ziekenhuis) werd de vergadering geleid door penningmeester Ans de Oude. Met een heldere presentatie leidde zij de aanwezige leden vlot door beide concept-overeenkomsten. Hierbij werden de rechten en plichten van alle partijen en verdere afspraken voor het voetlicht gebracht en werd aandacht besteed aan de financiele consequenties.

Nadat een aantal vragen waren beantwoord en discussies bevredigend waren afgesloten, werd gestemd. Hierbij gaf de voltallige ledenvergadering unaniem groen licht voor beide overeenkomsten.
Daarna werd ook met algemene stemmen besloten om de contributie voor het jaar 2019 te verhogen met € 25,–.

Hoe nu verder?
De voorzitter van ATC Emelwerth en de beleidsabtenaar van de gemeente zijn geïnformeerd over de uitslag van de vergadering.  ATC Emelwerth heeft op 19 december zijn ledenvergadering. Bij een akkoord zal de beleidsambtenaar van de gemeente begin januari 2019 de nodige stukken naar de Raad sturen. Indien ook daar akkoord, dan kan begonnen worden met de aanleg van de nieuwe banen.

Weer succes in Manegecompetitie

Afgelopen woensdag hebben leden van onze club weer mooie prestaties neergelegd in de zandbak van de manege in Haskerhorne.

De Uitslag:

1: John Scheffer
4: Bindert de Vries
7: Rien Karman

TFB domineert weer in Manegecompetitie

Afgelopen woensdagavond hebben de leden van The Flying Bouiles weer uitstekend gepresteerd.

John Scheffer won de dagprijs.
Mario Lobosco werd 3e.
Jos van Nus werd 5e.

Weer gefeliciteerd, mannen.