Weer mooie resultaten

Teake en Jos blijven prijzen pakken. Ditmaal in Sneek, waar het duo donderdag 1e werd in hun A-poule, en 2e over het hele toernooi.

Ook John en Dirk pakten nog een prijs mee. Zij werden 8e in de B-poule.

 

Taeke en Jos 2e in Sneek

John en Dirk 8e in de B-poule