Uitnodiging Familiedag

Dit jaar staat de traditionele Familiedag weer op het programma.
Op deze dag is iedereen van harte welkom. Dus niet alleen de leden, maar ook de familieleden van de leden, de buren, vrienden, kennissen etc. Bekendheid met het edele petanque is geen vereiste.

Gegevens:
Daum: Dinsdag 23 augustus 2022.
Aanvang: 13.15 uur.
Aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat: 13.00 uur

Programma:
Vanaf 13.15 uur drie partijen meléé (elke partij andere partner(s) en tegenstanders)
Omstreeks 17.15 uur afsluiting met bekendmaking van het klassement (er zijn geen prijzen te verdienen).
Daarna een Oosters buffet.

Kosten
Deelname aan het toernooi is gratis.
Deelname aan het buffet bedraagt € 16,50 p.p. te betalen per bank
rekening NL17RABO 0312 0295 43 t.n.v. J.D.B. The Flying Boules o.v.v. je na(a)m(en).

Opgeven
In verband met de logistieke kant van deze Familiedag willen we graag weten wie er komen.
Daarom :
Opgeven tot 18 augustus graag per mail  bij Ans de Oude
ansdeoude@gmail.com

In de mail vermelden:
Ik/wij doen wel / niet mee met het toernooi.
Naam / Namen

Ik/wij doen wel / niet mee met het buffet.
Naam / Namen