Snelcursus: twee nieuwe leden

De Snelcursus Jeu de Boules op 8 april werd bezocht door zes belangstellenden.

Twee hiervan kwamen uit Dordrecht en  waren  op visite.
Twee andere belangstellenden tekenden meteen een inschrijfformulier en mogen we binnenkort op de baan verwelkomen.
Mogelijk komt hier nog een derde lid bij.