Sfeerverslag ALV

De Algemene Ledenvergadering op 15 februari was met veertig leden weer goed bezocht.
Daarna werden de traditionele onderdelen (verslagen en financiën) vlot afgewerkt.
Bij de bestuursverkiezing werd Anton Elshof (Accommodatie) herkozen.
Van Alie Osinga werd in stijl afscheid genomen. In zes jaar bestuurslidmaatschap (eerst penningmeester en daarna secretaris) heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuering en uitbreiding van de vereniging. Bloemen en een pen met inscriptie werden haar uitgereikt.
Als opvolger van Alie werd Minke van der Ploeg benoemd, een dame die haar kennis en kunde in het verenigingsbestuur in een eerdere periode al heeft bewezen.

Alie in de bloemen

Na deze traditonele onderdelen kwamen de actuelere onderwerpen aan de orde:

Lidmaatschap NJBB. Naar verwachting wordt op 23 februari de aansluiting bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond formeel bevestigd. Alle leden kunnen kiezen tussen een W-licentie en een C-licentie.

De nieuwe baan. De tennisvereniging schijnt te willen bewegen, zodat we toch op baan 1-2 kunnen komen. De gemeente gaat een open gesprek organiseren tussen gemeente, tennisvereniging en ons bestuur. Vanuit de leden kwamen diverse suggesties en aanbevelingen, die in het verdere traject meegenomen zullen worden. Als er belangrijke financiële gevolgen bekend zijn, zal dit aan de leden worden teruggekoppeleld.

Activiteiten 2018

De geplande activiteiten:
zaterdag 24 februari toernooi in en tegen De But’84 in Steenwijk (binnenbaan)
zaterdag 7 april Kennismakingsmiddag/Spoedcursus
donderdag 7 juni Tête á tête toernooi (Clubkampioenschap)
zaterdag 28 juli Campingtoernooi
dinsdag 14 augustus Familietoernooi
dinsdag 2 oktober Herfsttoernooi
zaterdag 27 oktober wedstrijd tegen Joure (20 tegen 20 in Joure
donderdag 22 november Kouwe Klauwentoernooi

Datums kunnen worden aangepast.
Zodra er een goede accommodatie beschikbaar is, wordt deze lijst aangevuld met minimaal één promotietoernooi.
Ook wordt dan bekeken of er dit jaar nog een NJBB-toernooi in de kalender kan worden ingepast.

Klik hier voor de foto-serie van de Ledenvergadering en het Snerttoernooi.