Ook prijzen in Sneek

Ook op het Laserdrome-toernooi in Sneek heeft The Flying Boules weer successen geboekt.
Jos van Nus kwam met Taeke Dijkstra na de voorronden in de A1. Hier werd de tweede prijs behaald, en tevens de vijfde plaats in het hele toernooi.
John Scheffer en Marianne Onink kwamen in de B4 terecht en pakten daar de tweede prijs (achtste plaats in de B-poule).