Nieuwe baan komt er

Emmeloord, 16 januari 2019

Goed nieuws over de nieuwe baan.

Na ons akkoord op de overeenkomsten met de gemeente en ATC Emelwerth, en het akkoord van de leden van ATC Emelwerth, kwam vanmorgen het goede nieuws van de gemeente:
het gemeentebestuur is akkoord met de aanleg van 16 jeu-de-boule-banen op de banen van ATC Emelwerth.
De realisering zal zo spoedig mogelijk beginnen.

Het bestuur is voornemens een aantal commissies in het leven te roepen die deze realisering zullen begeleiden en in de toekomst de diverse aspecten van de vereniging in goede banen zullenleiden. Daarover binnenkort meer.