Buitengewone ledenvergadering

Koers naar nieuwe baan
Op de buitengewone ledenvergadering van 23 november waren 31 leden en 4 bestuursleden aanwezig. Gelukkig was ook Alie na acht maanden weer zover hersteld dat zij de vergadering kon bijwonen en notuleren.
Tijdens de vergadering gaf de voorzitter een overzicht van de gebeurtenissen ten aanzien van de nieuwe baan, gevolgd door de mogelijkheden en de uitdagingen die nog voor ons liggen.
Na een korte discussie en diverse aanvullingen gingen de leden unaniem akkoord met de voorgestelde koers.

Aansluiting NJBB
Het voorstel om de vereniging aan te melden als lid van de NJBB leverde meer discussie op.
Uiteindelijk werd ook dit voorstel aangenomen met 34 stemmen voor en 1 tegen.
Binnenkort krijgen de leden de vraag voorgelegd of zij recreatiespeler willen blijven of een C- of W-licentie willen aanvragen.