Boulen met scholieren

Plaatsen, richten, schieten, en uiteindelijk een partijtje. Dat waren de onderdelen van de speciale gymles van SO de Optimist op 6 juli 2017.

Vier groepen van elk 15 leerlingen brachten op die dag een bezoek aan de jeu-de-boulebaan, waar leden van The Flying Boules hen de eerste beginselen van het petanque-spel mochten bijbrengen. De les was opgezet omdat de gymzalen in verband met groot onderhoud niet beschikbaar waren.

De drie onderdelen vielen bij de leerlingen goed in de smaak, waarbij zij leerden dat het spel moeilijker is dan het lijkt. Toch zaten er ook behoorlijk wat leerlingen bij die uitstekend presteerden.
Het plaatsen in drie geconcentreerde cirkels verliep rustig en was leuk. Het mikken op de openingen van de schietkast (geleend van De Blêde Boulers uit Mildam) vereiste meer concentratie, en het schieten op paaltjes was leuk en leverde bij een goed resultaat (het raken van het middelste paaltje) meteen een lekker stukje chocolade op. Lars de Roos, een van de leerlingen van de school én Nederlands kampioen Aspiranten, liet zijn klasgenoten zien hoe het moet.

In de partijtjes aan het einde van de les werd het geleerde in praktijk gebracht en werden meteen de basis-spelregels uitgelegd.
Al met al een prachtige dag waarop de leerlingen (en de docenten) zichtbaar genoten van de spelletjes.
Voor herhaling vatbaar.